Shōko Kanazawa a její tušový svět

PLZEŇ 10. září – 11. října 2015, PRAHA 16. – 30. listopadu 2015

Písmo čisté duše

Yasuko Kanazawa

Dceři Shōko bylo letos třicet let. Má Downův syndrom.

Shōko nerozumí uspořádání společnosti. Nechápe logickou posloupnost.

Nemá schopnost tak zvaného vědeckého myšlení. Nikdy ji nepohltil svět toužící po postavení, penězích, prospěchu. Žije si své vpravdě poklidné a šťastné dny kdesi za obzorem, na hony vzdálena naší realitě.

Kvůli intelektuálnímu opoždění jí byl odepřen vstup do společnosti glorifikující znalosti a vzdělání. Dlouho mne to trápilo. Teprve později jsem pochopila, že to, že Shōko zůstala formálně nevzdělaná, bylo vlastně ohromné štěstí.

Je-li člověku uzavřen vstup do společnosti postavené na znalostech a vzdělání, obejde se bez zkoušek. U Shōko, která nikdy nemusela skládat žádné zkoušky, se nevyvinula soutěživost. Chybí-li člověku soutěživost, nemá důvod někomu závidět, na někoho žárlit. Navíc, jelikož Shōko nechápe uspořádání společnosti, ani ji nenapadne, že by se mohla stát významnou či bohatou.

Tak je Shōko vzdálena všem světským tužbám a její ega prosté srdce je naplněno láskou, která se snaží dělat každému radost. Její mysl je neskonale laskavá a štědrá.

Čas, který tato mysl obsáhne, dosahuje tak maximálně do zítřejšího oběda. Nejistota či strach z budoucího jsou Shōko cizí. K budoucnosti neupíná žádné naděje, nemá žádné cíle. Nesužují ji ani vzpomínky na minulost. Jelikož nemá žádné cíle ani plány, může žít v absolutním čase, na 100% přítomna v každém jednotlivém okamžiku. Její časoprostor je vpravdě bohatý a nádherný. Shōko nezná nejistotu očekávání, proto je vždy plná radostného vzrušení z přítomné chvíle. Pořád se usmívá. Pro Shōko neexistuje nic nemožného. Co právě dělá, je to, co dělat chtěla. Co teď má, je to, po čem toužila.

Zkuste si představit takový svět.

Není v něm nespokojenost, nejistota, lítost.

Svět Shōko je v každé chvíli a na každém místě dokonale naplněný, průzračný a harmonický. Zahleďme se společně do kaligrafií, jež vytváří Shōko, která v takovémto světě žije...